Hlavn menu
P?ihlen
Obrzek
Home
Vtejte na strnkch v?novanm h?e Trainz, p?edevm zkmu rozchodu 600mm.
Pokud nen napsno jinak, jsou modely ur?eny pro TRS2004! Ve vych verzch nejsou testovny!

Protoe p?vodn download se kompletn? rozpadl, rozhodl jsem se zve?ejnit objekty alepso? touto cestou. Bohuel, popisy a veker daje zmizely s celm downloadem. Vechny objekty z downloadu jsou zabalen v jednom zipu, ten by m?l obsahovat vechno pot?ebn k jednotlivm sou?stem.STAHUJ ZDE

Posledn zm?ny v downloadu : 19.11.2011 - Elektrifikace 600mm

Ven p?tel, po vce ne ?ty?ech letech tvo?en a bastlen do Trainzu se posouvm v ivot? dle a vekerou svou pozornost v?nuji MHD simultoru SIMT. Tvorba pro TRS je tedy pozastavena, ale strnky z?stanou zachovny. Kdo v, t?eba se jednou objev skute?n simultor zkho rozchodu, t?eba na jd?e hry SIMT...
Licen?n podmnky:

1. Sthnutm a pouvnm jakkoli v?ci z webu se zavazujete k dodrovn licen?nch podmnek.

2. Neru?m za p?padn kody na hardwaru, softwaru a za p?padn fyzick, ?i psychick jmy.

3. dn ?sti model?, ani modely samotn, nesm bt upravovny a uve?ejn?ny bez souhlasu autora!

4. Modely jsou vhradn? pro nekomere?n pouit!

5. Pokud nen napsno jinak, tak je ve ur?eno pro verzi TRS2004, u vych verz nemus ve sprvn? fungovat!

6. Pokud Vm cokoli nep?jde, nebojte se m? kontaktovat, nic Vm neukousnu.

D?kuji za dodrovn podmnek, kter jsou zvazn pro vechny nvt?vnky webu!

 
Kdo je online?
Právě připojeni - host: 1 
Anketa
Lb se ti vzhled?
 
TOPlist