Virtuln pr?myslov depo

BN15R

Datum vydn: 18.8.2010, Stavba novho modelu 25%

 • Funk?n interir: Ano
 • Sv?tlo: Ano
 • Vlastn enginespec: Ano
 • Kou?: Ano
 • Hi-poly: Ne

Vem jist? znm lokomotiva, kter neuchvt vzhledem ani jzdnmi vlastnostmi, ale za tu dobu mi n?jak p?irostla k srdci. V dohledn dob? bude uve?ejn?n nov model, kter se starm nem nat?st nic spole?nho. Jen ta p?edloha z?stala.


BNE50

Datum vydn: Nevydno - stavba 90%

 • Funk?n interir: Ano
 • Sv?tlo: Ne (alternativn? u jinch p?edloh)
 • Vlastn enginespec: Ano
 • Kou?: Ano
 • Hi-poly: Ano
 • LOD: Ano

Jeden z nejv?tch d??? pr?myslovch drah. Model postaven v rekordn? krtk dob? (cca 16 hodin ?ist prce), snahou bylo zobrazen vech podstatnch detail? i za cenu zven po?tu polygon?. Celkov po?et se pohybuje okolo 19000, ale bude snen nejmn? t?stup?ovm LODem (Level of detail), kde v nejv?t vzdlenosti bude mt model okolo 2500 polygon?.

Tento model ur?uje zcela nov standard, kterm se budou ubrat dal modely z m dlny.


BN30

Datum vydn: Nevydno - stavba 5%

 • Funk?n interir: Ano
 • Sv?tlo: Ano
 • Vlastn enginespec: Ano
 • Kou?: Ano
 • Hi-poly: Ano
 • LOD: Ano

Jeden z nejroz?en?jch typ? v?bec. Na modelu se usilovn? pracuje, bohuel o ?as se d?l s lokomotivou BN15R a BNE25.


BNE25

Datum vydn: Nevydno - stavba 15%

 • Funk?n interir: Ano
 • Sv?tlo: Ano
 • Vlastn enginespec: Ano
 • Kou?: Ano
 • Hi-poly: Ano
 • LOD: Ano

Mal Gebuska, zjednoduen? ?e?eno polovina BNE50, se kterou sdl n?kter dly, jako nap?. kabinu, trak?n motory... Model je v pokro?ilej fzi, prv? dky shodnosti dl? s lokomotivou BNE50, kter je p?ed dokon?enm.


BN60H

Datum vydn: Nevydno - idea

 • Funk?n interir: Ano
 • Sv?tlo: Ano
 • Vlastn enginespec: Ano
 • Kou?: Ano
 • Hi-poly: Ano
 • LOD: Ano

Ve v?ci ohledn? tto lokomotivy nemm stle jasno. Ano, maina m rozchod 600mm, ale p?ecijenom je ji trochu velk a siln.